Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo sau đại học > Lịch thi học phần cơ sở cao học khóa 27 (2022-2024) (đợt 2)

Lịch thi học phần cơ sở cao học khóa 27 (2022-2024) (đợt 2)

Lịch thi
​​Chi tiết xem file đính kèmLịch thi học phần cơ sở cao học khóa 27 Học kỳ 1 năm học 2022-2023.pdfLịch thi học phần cơ sở cao học khóa 27 Học kỳ 1 năm học 2022-2023.pdf
 

 Tin liên quan