THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN LỚP M4, N4 KHÓA 48 NĂM HỌC 2016-2017
Theo kế hoạch đào tạo năm 2016 - 2017, phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên hệ liên thông từ trung cấp lên đại học lớp M4K48 và N4K48 đăng ký học chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2016 - 2017. Thời gian đăng ký từ 10h ngày 07/12/2016 đến 10h sáng ngày 09/12/2016.
Theo quy định của Nhà trường, mỗi sinh viên phải đăng ký học những chuyên đề trong danh sách 16 chuyên đề gửi kèm thông báo này, tổng số tín chỉ đăng ký như sau: 02 tín chỉ đối với sinh viên lớp định hướng chuyên ngành Công nghiệp dược; 03 tín chỉ đối với chuyên ngành Dược lâm sàng.
Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy các chuyên đề căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học cụ thể.
Các chuyên đề có ít hơn 30 sinh viên đăng ký sẽ không tổ chức học, sinh viên đã đăng ký học các chuyên đề này sẽ đăng ký lại vào các chuyên đề có tổ chức học.
Hạn đăng ký lại từ 14h ngày 09/12/2016 đến 8h sáng ngày 12/12/2016. Ngày 14/12/2016 lớp trưởng các lớp lên phòng Đào tạo lấy danh sách đăng ký của lớp về cho sinh viên lớp mình ký. Yêu cầu toàn thể sinh viên các lớp M4, N4K48 phải đăng ký và ký tên vào danh sách do cán bộ lớp quản lý.
Danh sách chuyên đề tự chọn xem tại đây.
38 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN KHÓA 67 NĂM HỌC 2016-2017 (12/07/2016 09:03:36)
Thông báo về thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế, Nhóm trưởng đợt thực tế HK I năm học 2016-2017 các lớp M, O, P khóa 67 (11/04/2016 17:34:07)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy líp M, O, P khóa 67 (09/26/2016 11:05:40)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC & QUẢN LÝ KTD KHÓA 67 (10/31/2016 11:28:43)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 67 (10/31/2016 11:27:40)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC KHÓA 67 (10/31/2016 11:26:48)
Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp lần 2 (10/12/2016 15:56:50)
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017 (10/11/2016 09:14:41)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (08/16/2016 15:50:24)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP N KHÓA 67 (08/05/2016 15:29:19)
Chạy thử đồng bộ tài khoản office 365 và quản lý Đào tạo (07/08/2016 08:38:45)
Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (New) (07/28/2016 16:27:55)
Thông báo về việc liên hệ cán bộ thực tế ngành 1 CD5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/15/2016 11:56:28)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế CĐ5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/13/2016 12:30:46)
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2016 (05/31/2016 14:53:57)
Điểm thi Tốt nghiệp đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp (05/30/2016 16:56:45)
Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ KLTN năm học 2015-2016 (05/30/2016 11:28:01)
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN năm 2016 (05/24/2016 15:38:42)
Lịch thi các học phần học lại đợt 2 lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 (05/04/2016 14:52:07)
<< First | Prev |
[1] 23
| Next | Last >>