Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp lần 2
Chi tiết lịch thi xem tại đây.
301 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017 (10/11/2016 09:14:41)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy K67 lớp định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng (09/26/2016 11:05:40)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (08/16/2016 15:50:24)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP N KHÓA 67 (08/05/2016 15:29:19)
Chạy thử đồng bộ tài khoản office 365 và quản lý Đào tạo (07/08/2016 08:38:45)
Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (New) (07/28/2016 16:27:55)
Thông báo về việc liên hệ cán bộ thực tế ngành 1 CD5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/15/2016 11:56:28)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế CĐ5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/13/2016 12:30:46)
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2016 (05/31/2016 14:53:57)
Điểm thi Tốt nghiệp đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp (05/30/2016 16:56:45)
Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ KLTN năm học 2015-2016 (05/30/2016 11:28:01)
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN năm 2016 (05/24/2016 15:38:42)
Lịch thi các học phần học lại đợt 2 lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 (05/04/2016 14:52:07)
Lịch thi tốt nghiệp Đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016 (04/29/2016 10:27:36)
Lịch thi học kỳ II lần 2 cho lớp M4K47 O4K47 năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:26:34)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:24:20)
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (04/21/2016 17:29:39)
Danh sách cán bộ hướng dẫn và Nhóm trưởng các nhóm thực tế ngành 2 của cao đẳng khóa 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016 (04/21/2016 15:49:55)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:23:58)
<< First | Prev |
[1] 23
| Next | Last >>