Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2016
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pktvkdcl/noidung/Lists/TracNghiemTrucTuyen/View_Detail.aspx?ItemID=5
1 lượt truy cập
Các thông báo khác
Điểm thi Tốt nghiệp đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp (05/30/2016 16:56:45)
Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ KLTN năm học 2015-2016 (05/30/2016 11:28:01)
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN năm 2016 (05/24/2016 15:38:42)
Lịch thi các học phần học lại đợt 2 lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 (05/04/2016 14:52:07)
Lịch thi tốt nghiệp Đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016 (04/29/2016 10:27:36)
Lịch thi học kỳ II lần 2 cho lớp M4K47 O4K47 năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:26:34)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:24:20)
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (04/21/2016 17:29:39)
Danh sách cán bộ hướng dẫn và Nhóm trưởng các nhóm thực tế ngành 2 của cao đẳng khóa 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016 (04/21/2016 15:49:55)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:23:58)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt I, đợt II , đợt II HKII năm 2015-2016 (03/16/2016 16:27:15)
Thông báo về việc đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 4 học kỳ II năm học 2015-2016 (04/11/2016 11:58:57)
Lịch thi các học phần chưa tích lũy cho sinh viên liên thông K47 tại Trung cấp Quân Y 2 - Hải Dương - Đà Nẵng (03/28/2016 09:40:20)
Thông báo tổ chức học lại học kỳ II năm hoc 2015-2016 (lịch dự kiến) (02/22/2016 16:23:02)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn - CĐ khóa 4 (HK2 năm học 2015-2016) (02/26/2016 17:00:10)
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn học kỳ I năm học 2015-2016 cho CĐ khóa 4 (02/22/2016 14:37:14)
Nội dung ôn thi tốt nghiệp đại học ngành Dược môn LTTH năm 2016 (01/20/2016 09:50:06)
Thông báo về việc thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học năm 2016 (01/08/2016 15:41:34)
Thông báo chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên liên thông các lớp O5, O6, O7, O9K47; N5K47 và Q8K47 (12/01/2015 11:30:03)
<< First | Prev |
[1] 2
| Next | Last >>