Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo sau đại học > Lịch học điều chỉnh các môn cơ sở tự chọn cao học khóa 24 năm học 2019-2020

Lịch học điều chỉnh các môn cơ sở tự chọn cao học khóa 24 năm học 2019-2020

Thời khóa biểu
​Chi​ tiết xem file đính kèmLICH HOC CSTC DIEU CHINH.pdfLICH HOC CSTC DIEU CHINH.pdf
 

 Tin liên quan