Skip Navigation LinksĐào tạo > Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên > Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên


Bước 1: Đăng nhập trang trắc nghiệm như hình 1

1.png

Hình 1

- (1): Nhập địa chỉ tracnghiem.hup.edu.vn trên thanh địa chỉ (Lưu ý nên dùng Chrome)

- (2): Nhập "Tên truy cập" do cán bộ coi thi cung cấp

- (3): Nhập "Mật khẩu" do cán bộ coi thi cung cấp

- (4): Chọn "Đăng nhập" chuyển sang giao diện hiển thị kỳ thi, môn thi trắc nghiệm

Bước 2: Chọn kỳ thi trắc nghiệm như hình 2

2.png

Hình 2

- (1): Chọn kỳ thi trắc nghiệm

- (2): Chọn "Tham gia thi"

Bước 3: Chọn môn thi trắc nghiệm như hình 3

3.png

Hình 3

- (1): Kiểm tra môn thi trắc nghiệm

- (2): Chọn "Tham gia thi"

Bước 4: Giao diện màn hình thi trắc nghiệm

4.png

Hình 4

- (1): Kiểm tra "tên môn thi" trắc nghiệm

- (2): Kiểm tra "Tên người tham gia thi"

- (3): Kiểm tra "Số báo danh"

- (4) Kiểm tra "thời gian thi" (Lưu ý: đồng hồ thời gian sẽ đếm ngược)

- (5): Màn hình hiển thị tổng số câu hỏi trong bài thi

- (6): Hiển thị số lượng câu hỏi

- (7): Tích chọn phương án trả lời đúng nhất

- (8): Đánh dâu câu chưa trả lời chắc chắn và muốn xem lại

- (9): Chọn "nộp bài" nếu thời gian thi vẫn còn

- (10): Tab "Chưa chắc chắn" hiển thị những câu hỏi trả lời chưa chắc chắn và được đánh dấu ở mục 8

- (11): Tab "Chưa trả lời" hiển thị những câu hỏi chưa trả lời

Lưu ý:   - Câu hỏi "Chưa trả lời" màu đỏ

          - Câu hỏi "Chưa chắc chắn" màu vàng

          - Câu hỏi "Đã trả lời" màu trắng

 

 Tin liên quan