Skip Navigation LinksĐào tạo > Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên > Hướng dẫn sinh viên hoc viên thi trực tuyến

Hướng dẫn sinh viên hoc viên thi trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên


​Nhà trường yêu cầu sinh viên học viên nghiên cứu kĩ và thực hiện theo Hướng dẫn.
 

 Tin liên quan