Skip Navigation LinksĐào tạo > Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên > Hướng dẫn người học trả lời phiếu khảo sát trực tuyến

Hướng dẫn người học trả lời phiếu khảo sát trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên


HƯỚNG DẪN NGƯỜI HỌC TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN    

*    Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội: http://daotao.hup.edu.vn.  

*    Bước 2: Chọn banner Phản hồi người học (hình 1):

hinh 1.1.jpg

*    Bước 3: Đăng nhập Email và mật khẩu (hình 2):

hinh 1.2.jpg

*    Bước 4: Lựa chọn Phiếu khảo sát được yêu cầu; ví dụ: Phiếu thu thập thông tin phản hồi về học phần (hình 3):

hinh 1.3.jpg

*    Bước 5: Nhấn vào cụm từ: "Respond to this Survey" tiến hành khảo sát (hình 4):

hinh 1.4.jpg

*    Bước 6: Tiến hành điền đầy đủ thông tin và trả lời phiếu khảo sát. Nhấn vào "Finish" để hoàn thành phiếu khảo sát (hình 5).  

hinh 1.5.jpgLưu ý: Người học phải trả lời hết các tiêu chí bắt buộc (có dấu *) để hoàn thành phiếu khảo sát.

 

 Tin liên quan