Skip Navigation LinksĐào tạo > Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên > Hướng dẫn lấy mẫu nhận diện khuôn mặt và thi trực tuyến

Hướng dẫn lấy mẫu nhận diện khuôn mặt và thi trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên
Thí sinh xem file đính kèm
 

 Tin liên quan