Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Tiến trình và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024

Tiến trình và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024

​​
Thời khóa biểu
​Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tiến trình và thời khóa biểu HKI- Năm học 2023-2024 N1K74.pdfTiến trình và thời khóa biểu HKI- Năm học 2023-2024 N1K74.pdf Tiến trình và TKB HKI - Năm học 2023-2024 -Lớp H1K2 ( Điều chỉnh ).pdfTiến trình và TKB HKI - Năm học 2023-2024 -Lớp H1K2 ( Điều chỉnh ).pdf
 

 Tin liên quan