Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Tiến trình và TKB học kỳ I-NH 2021-2022 của K76 và H1K2 - Đợt 1+2

Tiến trình và TKB học kỳ I-NH 2021-2022 của K76 và H1K2 - Đợt 1+2

Thời khóa biểu
Yêu cầu cán bộ lớp thông báo cho sinh viên trong lớp biết để thực hiện và nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.​
 

 Tin liên quan