Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018

Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018

​​
Thời khóa biểu
 Chi tiết xem trong file đính kèm. Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 LTTC-49.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 LTTC-49.pdf
 

 Tin liên quan