Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Thời khóa biểu thực tập tập trung các học phần còn lại của học kì 2- cho các lớp Q1K72, K74, K75 và H1K1

Thời khóa biểu thực tập tập trung các học phần còn lại của học kì 2- cho các lớp Q1K72, K74, K75 và H1K1

Thời khóa biểu
Yêu cầu các lớp trưởng báo cho sinh viên trong lớp biết, thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của phòng QLSV và Trạm Y tế đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 

 Tin liên quan