Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Thông báo điều chỉnh hình thức thi và địa điểm thi học phần Sinh học - HLDH

Thông báo điều chỉnh hình thức thi và địa điểm thi học phần Sinh học - HLDH

Lịch thi
​      Yêu cầu sinh viên đăng ký thi đọc kỹ thông báo và thực hiện.
 

 Tin liên quan