Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Thông báo điều chỉnh giảng đường học

Thông báo điều chỉnh giảng đường học

Thông báo
         Để phục vụ Kỳ thi cấp giấy xác nhận tiếng Anh nội bộ năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo điều chỉnh giảng đường học của một số lớp trong thời gian từ ngày 01-08/12/2023, cụ thể theo file đính kèm. 
 

 Tin liên quan