Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Quyết định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKI - NH 2018-2019

Quyết định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKI - NH 2018-2019