Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > QĐ miễn học và công nhận điểm HP Kiểm nghiệm cho SV lớp M5K2 và O5K2 đã tốt nghiệp hệ CĐCQ của Trường Đại học Dược HN

QĐ miễn học và công nhận điểm HP Kiểm nghiệm cho SV lớp M5K2 và O5K2 đã tốt nghiệp hệ CĐCQ của Trường Đại học Dược HN