Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Miễn và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho SV có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKII năm học 2018-2019

Miễn và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho SV có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKII năm học 2018-2019