Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi kỳ thi phụ đợt 2 năm học 2022-2023

Lịch thi kỳ thi phụ đợt 2 năm học 2022-2023

Lịch thi
​ 
           Lịch thi cụ thể xem trong file đính kèm.
        - Kỳ thi phụ đợt 2 chỉ bao gồm các học phần đã tổ chức đăng ký học, học lại và thi trong học kỳ II năm học 2022-2023, trừ chuyên đề tự chọn ngành Dược học.
       - Sinh viên lưu ý khi tìm lịch thi của các học phần đã đăng ký cần đối chiếu đúng với mã học phần trong chương trình đào tạo của khoá học, tránh trường hợp đi sai buổi thi do có các học phần trùng tên giữa các khoá khác nhau nhưng đã thay đổi chương trình nên khác mã học phần.
       - Học phần Vi sinh (DHA0320033) và Ký sinh trùng (DHA0320011) thi theo học phần Vi sinh - Ký sinh trùng 2 (DHA0320052)
       - Học phần Quản lý cung ứng thuốc 2TC (DHA0703082) thi theo học phần Quản lý cung ứng thuốc 3TC (DHA0703213)
       - Học phần Ngoại ngữ 1 (DHA0813012) thi theo học phần Tiếng Anh 1 (DHA0813052)
       - Các học phần Giáo dục thể chất thi theo lịch thi của Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản.​

 

 Tin liên quan