Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi một số học phần chưa tích lũy cho dinh viên M4K50, BH11 và sinh viên hệ cao đẳng chính quy sắp quá hạn học tập

Lịch thi một số học phần chưa tích lũy cho dinh viên M4K50, BH11 và sinh viên hệ cao đẳng chính quy sắp quá hạn học tập

Lịch thi
 

 Tin liên quan