Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2023-2024 - đợt 1

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2023-2024 - đợt 1

Lịch thi
          ​Chi tiết trong file đính kèm.
          Yêu cầu sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
       - Kỳ thi phụ đợt 1 chỉ bao gồm các học phần đã tổ chức đăng ký học, học lại và thi trong học kỳ I năm học 2023-2024. Kỳ thi phụ đợt 2 sẽ gồm các học phần đã tổ chức đăng ký học, học lại và thi còn lại trong học kỳ II năm học 2023-2024 và tổ chức đăng ký thi sau khi kết thúc kỳ thi hết học phần học kỳ II năm học 2023-2024, thông báo cụ thể dự kiến sẽ ban hành trong tuần thứ hai của tháng 7 - sinh viên lưu ý theo dõi và thực hiện theo thông báo.
       - Các học phần Giáo dục thể chất thi theo lịch thi của Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản.
       - Sinh viên lưu ý khi tìm lịch thi của các học phần đã đăng ký cần đối chiếu đúng với mã học phần trong chương trình đào tạo của khoá học, tránh trường hợp đi sai buổi thi do có các học phần trùng tên giữa các khoá khác nhau nhưng đã thay đổi chương trình nên khác mã học phần.
       - Ký hiệu mã học phần: 3 chữ cái đầu tương ứng với các chương trình học, chữ số cuối cùng là số tín chỉ của học phần.
       - Viết tắt: DHA - Đại học chính quy ngành Dược học,  
                        DHC - Đại học chính quy ngành Dược học chương trình chất lượng cao;
                        HDA - Đại học chính quy ngành Hóa dược, 
                        HHA - Đại học chính quy ngành Hóa học, 
                        CSA - Đại học chính quy ngành Công nghệ sinh học.
 

 Tin liên quan