Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi học kỳ phụ năm học 2022-2023 - đợt 1

Lịch thi học kỳ phụ năm học 2022-2023 - đợt 1

Lịch thi
      1. Kỳ thi phụ đợt 1 chỉ bao gồm chuyên đề tự chọn của K73 ngành Dược học và các học phần đã tổ chức đăng ký học, học lại và thi trong học kỳ I năm học 2022-2023. Kỳ thi phụ đợt 2 sẽ gồm các học phần còn lại trong học kỳ II năm học 2022-2023 và tổ chức đăng ký thi sau khi kết thúc kỳ thi hết học phần học kỳ II năm học 2022-2023, thông báo cụ thể sẽ ban hành đầu tháng 7 - sinh viên lưu ý theo dõi và thực hiện theo thông báo.
       2. Sinh viên lưu ý khi tìm lịch thi của các học phần đã đăng ký cần đối chiếu đúng với mã học phần trong chương trình đào tạo của khoá học, tránh trường hợp đi sai buổi thi do có các học phần trùng tên giữa các khoá khác nhau nhưng đã thay đổi chương trình nên khác mã học phần.
       3. Học phần Tâm lý, đạo đức & vấn đề dược xã hội học (DHA0703241, DHA0703252) và Tâm lý và đạo đức Y Dược (DHA0812041) thi theo học phần Dược xã hội học (DHA0703262)
       4. Các học phần Giáo dục thể chất thi theo lịch thi của Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản.
       Cán bộ lớp thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.​ Chi tiết xem trong file đính kèm.

 

 Tin liên quan