Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023

Lịch thi
Chi tiết xem trong file đính kèm.
 Yêu cầu sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
201 TB-DHN Điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023.pdf201 TB-DHN Điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023.pdf
 

 Tin liên quan