Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi - HKII (2021-2022 ) - Học phần GDQP - K75 và H1K1 - K72

Lịch thi - HKII (2021-2022 ) - Học phần GDQP - K75 và H1K1 - K72

Lịch thi
Lịch thi GDQP-AN cho sinh viên K75 và H1K1 đã hoàn thiện học phần thực hành nhưng còn nợ học phần lý thuyết; sinh viên K72 chưa tích lũy môn học.
​​Lịch thi - HKII (2021-2022 ) - Học phần GDQP - K75 và H1K1 - K72.pdfLịch thi - HKII (2021-2022 ) - Học phần GDQP - K75 và H1K1 - K72.pdf
 

 Tin liên quan