Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch thi điều chỉnh - HKII ( 2019-2020 ) - Lần 1 - Cho các lớp ĐHCQ K70, M4K51, M505K2 - các học phần thi sau 31-3-2020

Lịch thi điều chỉnh - HKII ( 2019-2020 ) - Lần 1 - Cho các lớp ĐHCQ K70, M4K51, M505K2 - các học phần thi sau 31-3-2020

Lịch thi
 

 Tin liên quan