Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Lịch học trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 K75 và H1K1 - đợt 3

Lịch học trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 K75 và H1K1 - đợt 3

Thời khóa biểu
Yêu cầu lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên trong lớp biết và thực hiện.
 

 Tin liên quan