Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Kết quả xét chuyển ngành năm học 2022-2023

Kết quả xét chuyển ngành năm học 2022-2023

Thông báo


1. Thời điểm bắt đầu chuyển ngành học từ học kỳ 2 năm học 2022-2023.

2. Sinh viên hoàn tất thủ tục chuyển ngành theo hướng dẫn của phòng Công tác học viên sinh viên - Y tế trước khi vào học kỳ 2 năm học 2022-2023 và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn của phòng Tài chính kế toán.

3. Sinh viên đăng ký học các học phần bổ sung trong tuần liền kề trước tuần đầu tiên của học kỳ, nộp đơn đăng ký học tại phòng Quản lý đào tạo - bộ phận Đào tạo đại học và nộp lệ phí học tại phòng Tài chính kế toán.

        Chi tiết xem trong file đính kèm.

19TB-DHN Kết quả xét chuyển ngành năm học 2022-2023.pdf19TB-DHN Kết quả xét chuyển ngành năm học 2022-2023.pdf

 

 Tin liên quan