Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > 1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT

1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT

Quy chế, quy định
Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 1119/QĐ-DHN ban hành Quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng anh quốc tế.
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.
 

 Tin liên quan