Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > 1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT

1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT