Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > 03TB-DHN Thông báo Thay đổi giảng đường học cho Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ

03TB-DHN Thông báo Thay đổi giảng đường học cho Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ

Thông báo
Để phục vụ cho Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ XX, Nhà trường thông báo điều chỉnh giảng đường, thời gian học của một số lớp vào ngày 08/01/2020. Chi tiết trong file đính kèm. SV các lớp chú ý theo dõi và thực hiện đúng lịch đã điều chỉnh.
 

 Tin liên quan