Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập, thi hết học phần năm học 2020-2021 trong bối cảnh dịch COVD-19

Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập, thi hết học phần năm học 2020-2021 trong bối cảnh dịch COVD-19

Thời khóa biểu
Trong bối cảnh dịch COVD-19 diễn biến phức tạp trở lại, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập, thi hết học phần năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
- Điều chỉnh tiến trình và thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020-2021 các khóa K73, K74, K75, H1K1. Tiến trình và thời khóa biểu K72 giữ nguyên không thay đổi.
- Thời khóa biểu chuyên đề K71 giữ nguyên không thay đổi; trừ lịch học chuyên đề Công nghệ sản xuất vaccin sáng 13/03/2021 chuyển sang ngày 20/03/2021, lớp M1,P1,Q1K71 học buổi sáng, lớp N1,O1K71 học buổi chiều, tiến hành giảng dạy học tập tập trung tại giảng đường 12.
- Trong tuần 08-20/03/2021, do tình hình dịch COVID-19, tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến các nội dung theo Thông báo số 80/TB-DHN ngày 22/02/2021;
- Tăng thời lượng giảng dạy lý thuyết của một số học phần (cụ thể theo TKB điều chỉnh); 
- Tiến hành giảng dạy tập trung tại Trường từ ngày 22/03/2021; riêng nội dung thực hành học phần Độc chất và Dược liệu 2 của K73 bắt đầu từ tuần 15-20/03/2021;
- Lịch thi chuyên đề tự chọn của K71 giữ nguyên không thay đổi;
- Lịch thi hết học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 của K75 và H1K1 tổ chức trong tuần 22/03-03/04/2021 theo lịch thi điều chỉnh cụ thể.
Yêu cầu các Bộ môn và sinh viên các lớp chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Nhà trường và thực hiện.
 

 Tin liên quan