Skip Navigation LinksĐào tạo > Đào tạo đại học > Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học

Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học

Thông báo

Từ năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội bắt đầu tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Dược học, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Sức khỏe, hướng tới hội nhập quốc tế. Chương trình chất lượng cao cung cấp môi trường học tập toàn diện với đội ngũ giảng viên hàng đầu của ngành, chú trọng trải nghiệm, thực tập, thực hành nghề nghiệp, tăng cường năng lực ngoại ngữ, cơ hội ưu tiên trao đổi sinh viên với nước ngoài,....

Chỉ tiêu dự kiến: 60 chỉ tiêu.

Đối tượng xét tuyển: thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào Trường ngành Dược học và có nguyện vọng tham gia CT CLC. Thí sinh sẽ phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào. Trường hợp thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có điểm quy đổi tương đương đạt hoặc cao hơn điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh tối thiểu được xét miễn kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.

Các thông tin cụ thể về điều kiện dự tuyển, cách thức tổ chức được đăng tải trên website của Nhà trường.

​        Chi tiết Đề án vui lòng xem trong file đính kèm.​


1066 QĐ-DHN Phê duyệt Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học.pdf1066 QĐ-DHN Phê duyệt Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Dược học trình độ đại học.pdf

ĐỀ ÁN CLC.pdfĐỀ ÁN CLC.pdf

716 BB-DHN Họp Hội đồng KHĐT tháng 12-2021 thông qua Đề án xây dựng Chương trình CLC.pdf716 BB-DHN Họp Hội đồng KHĐT tháng 12-2021 thông qua Đề án xây dựng Chương trình CLC.pdf


 

 Tin liên quan