Skip Navigation LinksĐào tạo > Quản lý sinh viên > Quyết định giảm tiền ở khu nội trú cho đối tượng ưu tiên HKII, 2021-2022

Quyết định giảm tiền ở khu nội trú cho đối tượng ưu tiên HKII, 2021-2022

Chế độ chính sách
​Chi ti​ết xem trong file đính kèm 169 QĐ-DHN Giảm tiền KNT HK II, 2021-2022.pdf169 QĐ-DHN Giảm tiền KNT HK II, 2021-2022.pdf
 

 Tin liên quan