Skip Navigation LinksĐào tạo > Quản lý sinh viên > Những điều cần biết đối với sinh viên năm 2022

Những điều cần biết đối với sinh viên năm 2022

Quy chế, quy định
​​NDCB 2022.pdfNDCB 2022.pdf Chi tiết xem trog file đính kèm.Sinh viên cần đọc kỹ để nắm được những quy định, nội quy của Nhà trường./.
 

 Tin liên quan