Skip Navigation LinksĐào tạo > Khảo thí và Đảm bảo chất lượng > Thông báo về việc thực hiện phúc khảo bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tự luận

Thông báo về việc thực hiện phúc khảo bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tự luận

Thông báo
Thực hiện Công văn số 211/DHN-KT&KĐCL ngày 03/5/2019 của Trường Đại học Dược Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần tập trung và Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần; Nhà trường thông báo tới toàn thể các lớp học viên, sinh viên (người học) các bước cần thực hiện việc phúc khảo bài thi (chi tiết xem file đính kèm; mẫu đơn)168 TB-DHN Thực hiện phúc khảo bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tự luận.pdf168 TB-DHN Thực hiện phúc khảo bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi tự luận.pdfDon de nghi phuc khao.docDon de nghi phuc khao.doc.
 

 Tin liên quan