Skip Navigation LinksĐào tạo > Khảo thí và Đảm bảo chất lượng > Thông báo về việc sử dụng thẻ sinh viên

Thông báo về việc sử dụng thẻ sinh viên

Thông báo

Ngày 4/02/2015​, Trường Đại học Dược Hà Nội đã ra thông báo số 86/TB-DHN về việc Sử dụng thẻ sinh viên. Nhà trường xin thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên trong Trường biết và thực hiện.
 

 Tin liên quan