Skip Navigation LinksĐào tạo > Đảm bảo chất lượng và Khảo thí > Thông báo về việc phúc khảo bằng hình thức thi tự luận từ năm học 2022-2023

Thông báo về việc phúc khảo bằng hình thức thi tự luận từ năm học 2022-2023

Thông báo


   ​              SV/HV có nguyện vọng phúc khảo bài thi kết thúc học phần tự luận cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1- SV/HV nộp lệ phí phúc khảo qua tài khoản: Trường Đại học Dược Hà Nội (Số TK: 16010000288866; Ngân hàng: BIDV chi nhánh sở giao dịch 3).

- Số tiền phúc khảo cho 01 học phần hệ đại học là: 50.000Đ

- Số tiền phúc khảo cho 01 học phần hệ sau đại học là: 150.000Đ

- Chuyển khoản theo cú pháp: MSV.Họ và tên.Lớp khoá.PK Tên học phần phúc khảo. (VD: 2101001.Nguyen Van A.A1K76.PK Dược lý 1)

- Chụp lại màn hình giao dịch thành công.


2-SV/HV thực hiện phúc khảo trực tuyến tại website daotao.hup.edu.vn; theo đường link tại mục Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – Phúc khảo bài thi – Đơn phúc khảo. SV/HV chọn đúng link theo từng học kỳ, năm học tương ứng.


3- Thời hạn phúc khảo: Nộp đơn trong vòng 07 ngày làm việc sau khi công bố điểm thi; kết quả phúc khảo được công bố sau 13 ngày làm việc từ ngày có kết quả điểm thi.

        
         - Kết quả phúc khảo được công bố trên trang đào tạo của Nhà trường, Mục Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – Phúc khảo bài thi – Kết quả phúc khảo.​  

 Tin liên quan