Skip Navigation LinksĐào tạo > Khảo thí và Đảm bảo chất lượng > Danh sách các học phần được thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018)

Danh sách các học phần được thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018)

Khảo sát

​Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, trong học kỳ I, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ thu thập ý kiến phản hồi của người học về 21 học phần dưới đây.

STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG
1.                   
Mỹ phẩm
Bào chế
M/K68
2.                   
Thực hành tốt sản xuất thuốc
Bào chế
 M/K68
3.                   
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm
Công nghiệp dược
N,O,P/K68
4.                   
Tư vấn sử dụng thuốc
Dược lâm sàng
N/K68
5.                   
Thực hành tốt cung ứng thuốc
Quản lý & Kinh tế dược
O/K68
6.                   
Nguồn dược liệu có giá trị khai thác ở Việt Nam
Dược liệu
P/K68
7.                   
Bào chế & Sinh dược học 1
Bào chế
M,N,O,P,Q/K69
8.                   
Kỹ thuật hóa dược
Công nghiệp dược
M/K69
9.                   
Thông tin thuốc
Dược lâm sàng
N/K69
10.               
Quản trị doạnh nghiệp dược
Quản lý & Kinh tế dược
O/K69
11.               
Bệnh học y học cổ truyền
Dược học cổ truyền
P/K69
12.               
Ứng dụng sắc ký trong phân tích thuốc và dịch sinh học
Hóa Phân tích & Độc chất
Q/K69
13.               
Hóa sinh
Hóa sinh
K70
14.               
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mác - Lênin
K70
15.               
Ngoại ngữ 3
Ngoại ngữ
K71
16.               
Thực vật dược
Thực vật
K71
17.               
Toán thống kê y dược
Toán - Tin
K72
18.               
Vật lý đại cương 1
Vật lý - Hóa lý
K72
19.               
Dược học cổ truyền
Dược học cổ truyền
E1K1
20.               
Hóa hữu cơ 2
Hóa hữu cơ
C1K51
21.               
Quản lý và kinh tế dược
Quản lý & Kinh tế dược
C1K50

 

Danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo lớp sinh viên.pdfDanh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo lớp sinh viên.pdf

 

 Tin liên quan

 

hup.edu.vn | daotao.hup.edu.vn | Login