Skip Navigation LinksĐào tạo > Khảo thí và Đảm bảo chất lượng > Danh sách các học phần được thu thập ý kiến phản hồi từ người học, HK II, NH 2019-2020

Danh sách các học phần được thu thập ý kiến phản hồi từ người học, HK II, NH 2019-2020

Khảo sát

STT

HỌC PHẦN

BỘ MÔN

ĐỐI TƯỢNG

1.                   

Kỹ thuật hóa dược

Công nghiệp dược

M/K71

2.                   

Kỹ thuật chiết xuất dược liệu

Công nghiệp dược

M/K71

3.                   

Ngoại ngữ 4

Ngoại ngữ

M,N/K71

4.                   

Sử dụng thuốc trong điều trị

Dược lâm sàng

N/K71

5.                   

Dược lý lâm sàng

Dược lực

N/K71

6.                   

Dược cộng đồng

Quản lý & Kinh tế dược

OK71

7.                   

Quản lý cung ứng thuốc

Quản lý & Kinh tế dược

OK71

8.                   

Quản trị doanh nghiệp dược

Quản lý & Kinh tế dược

OK71

9.                   

Dược lý - Dược cổ truyền

Dược học cổ truyền

P/K71

10.              

Phương pháp nghiên cứu cây thuốc

Dược liệu

P/K71

11.              

Đa dạng sinh học cây thuốc

Thực vật

P/K71

12.              

Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu hóa dược

Hóa dược

QK71

13.              

Ứng dụng sắc ký trong phân tích thuốc và dịch sinh học

Hóa phân tích & Độc chất

QK71

14.              

Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích

Hóa phân tích & Độc chất

QK71

15.              

Dược lý 1

Dược lực

K72

16.              

Độc chất

Hóa phân tích & Độc chất

K72

17.              

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Mác - Lênin

K72

18.              

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

Mác - Lênin

K73

19.              

Hóa lý dược

Vật lý - Hóa lý

K73

20.              

Sinh lý bệnh miễn dịch

Y học cơ sở

K73

21.              

Triết học Mác - Lênin

Mác - Lênin

K74

22.              

Vật lý đại cương 2

Vật lý - Hóa lý

K74

23.              

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu

Dược liệu

CH24

24.              

Thống kê sinh học

Toán Tin

CH24

25.              

Quản trị học

Quản lý & Kinh tế dược

CH24

26.              

Hóa trị liệu

Hóa dược

CH24

27.              

Sinh học phân tử

Hóa sinh

CH24

​​
 

 Tin liên quan

 

hup.edu.vn | daotao.hup.edu.vn | Login