Skip Navigation LinksĐào tạo > Khảo thí và Đảm bảo chất lượng > Danh mục các bộ môn có giảng viên được lấy ý kiến phản hồi học kỳ I năm học 2017 - 2018

Danh mục các bộ môn có giảng viên được lấy ý kiến phản hồi học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khảo sát


STT
 
Khóa
Bộ môn được khảo sát
Thời gian khảo sát
1.       
K68
Công nghiệp dược
Quản lý và kinh tế dược
Thực vật
Dược lực
Tháng 8 - Tháng 9/2017
2.       
K69
Bào chế
Hóa phân tích & độc chất
Quản lý và kinh tế dược
Tháng 8 - Tháng 9/2017
3.       
K70
Dược liệu
Hóa phân tích và Độc chất
Hóa sinh
Tháng 8 - Tháng 10/2017
4.       
K71
Giáo dục thể chất
Hóa phân tích & Độc chất
Ngoại ngữ
Thực vật
Tháng 8 - Tháng 9/2017
5.       
K72
Toán tin
Tháng 9 – Tháng 10/2017
6.       
CĐ6
Quản lý và Kinh tế dược
Tháng 8/2017
7.       
CĐ7
Giáo dục quốc phòng an ninh
Hóa phân tích và Độc chất
Y học cơ sở
Tháng 8 - Tháng 11/2017
8.       
LTCĐ K1
Dược học cổ truyền
Dược lực
Tháng 8/2017
9.       
LTTC
K49
Bào chế
Tháng 8/2017
10.  
LTTC
K50
Quản lý và Kinh tế dược
Tháng 8/2017
11.  
LTTC
K51
Vi sinh – Sinh học
Tháng 10/2017
12.  
CH 21
Bào chế
Dược học cổ truyền
Tháng 8/2017

 

 Tin liên quan

 

hup.edu.vn | daotao.hup.edu.vn | Login