Thông báo xét làm khóa luận năm học 2016-2017
Nhà trường đã nhận được đơn xin xét làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2016, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban giám hiệu đồng ý xét cho các trường hợp sau được làm khóa luận năm học 2016-2017:
- 03 lưu học sinh.
- Các sinh viên có điểm TBCHT (8 HK đối với K67, 6 HK đối với LT48) >= 2,72.
Chi tiết thông báo và danh sách xin xem tại đây.
10 lượt truy cập
Các thông báo khác
Quyết định, thông báo về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 (12/13/2016 10:55:14)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp N5, O5, O6 LT48 (01/10/2017 14:52:52)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2016-2017 khóa 67 và lớp M4, N4 khóa 48 (01/09/2017 08:44:22)
Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 (12/22/2016 16:15:04)
Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017 (12/19/2016 08:27:50)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên N5, O5 & O6 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/14/2016 08:51:58)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên lớp M4, N4 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:06:42)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên khóa 67 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:03:36)
Thông báo về thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế, Nhóm trưởng đợt thực tế HK I năm học 2016-2017 các lớp M, O, P khóa 67 (11/04/2016 17:34:07)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy lớp M, O, P khóa 67 (09/26/2016 11:05:40)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành tổ chức và quản lý kinh tế dược khóa 67 (10/31/2016 11:28:43)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành dược liệu - dược học cổ truyền khóa 67 (10/31/2016 11:27:40)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành công nghiệp dược khóa 67 (10/31/2016 11:26:48)
Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp lần 2 (10/12/2016 15:56:50)
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017 (10/11/2016 09:14:41)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (08/16/2016 15:50:24)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành dược lý - dược lâm sàng khóa 67 (08/05/2016 15:29:19)
Chạy thử đồng bộ tài khoản office 365 và quản lý Đào tạo (07/08/2016 08:38:45)
Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (New) (07/28/2016 16:27:55)
<< First | Prev |
[1] 23
| Next | Last >>