THỰC TẾ NGÀNH 1 CỦA CAO ĐẲNG KHÓA 3
THÔNG BÁO

V/v thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 3

Học kỳ II - năm học 2013-2014

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2013-2014, sinh viên cao đẳng khóa 3 sẽ thực tập thực tế ngành 1 trong thời gian từ 23/6/2014 đến 12/7/2014. Sinh viên của các nhóm sẽ gặp cán bộ hướng dẫn thực tế để thống nhất các nội dung thực tế, cụ thể như sau:

Lớp 1: Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (42 sinh viên), 10h30 ngày 20/6/2014 tại GĐ5

Lớp 2: Trung tâm y tế quận Đống Đa (20 sinh viên), 10h30 ngày 20/6/2014 tại GĐ4

Lớp 3: Trung tâm y tế quận Cầu Giấy (40 sinh viên), 09h00 ngày 20/6/2014 tại GĐ17

Lớp 4: Trung tâm y tế quận Thanh Xuân (40 sinh viên), 09h00 ngày 19/6/2014 tại GĐ3

Lớp 5: Trung tâm y tế quận Hà Đông (30 sinh viên), 09h00 ngày 20/6/2014 tại GĐ16

Lớp 6: Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm (30 sinh viên), 10h30 ngày 20/6/2014 tại GĐ33486 lượt truy cập
Các thông báo khác