Kiểm tra lại thông tin về đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (Sinh viên K67; N4, M4 LT48)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2017, phòng Đào tạo thông báo danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017. Yêu cầu sinh viên kiểm tra lại các thông tin về tên đề tài, cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực hiện. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin, sinh viên nộp đơn điều chỉnh (theo mẫu trên trang thông tin cá nhân) có đầy đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn, giáo vụ bộ môn và trưởng bộ môn về phòng Đào tạo trong tuần từ 10 - 14/4/2017. Sau thời gian trên, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các vấn đề thay đổi thông tin KLTN mà sinh viên đã đăng ký trước đây.

Yêu cầu sinh viên theo dõi, thực hiện đúng lịch trên.
Danh sách khóa luận xem tại đây.
Mẫu đơn đổi tên đề tài xem tại đây.

56 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch thi vớt năm học 2016-2017 cho sinh viên năm cuối (03/09/2017 10:46:19)
Thông báo về việc ký nhận thông tin tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (Đại học CQ K67, Đại học liên thông từ trung cấp LT48, Đại học VB2 K9, Cao đẳng K5) (02/28/2017 16:04:30)
Thông báo về việc thực tế của lớp BH9 học kỳ II năm học 2016-2017 (02/22/2017 16:18:41)
Tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối năm học 2016-2017 (02/22/2017 08:26:15)
Thông báo tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (02/20/2017 16:26:20)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (02/10/2017 16:02:49)
Thông báo xét làm khóa luận năm học 2016-2017 (01/23/2017 11:40:25)
Quyết định, thông báo về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 (12/13/2016 10:55:14)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp N5, O5, O6 LT48 (01/10/2017 14:52:52)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2016-2017 khóa 67 và lớp M4, N4 khóa 48 (01/09/2017 08:44:22)
Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 (12/22/2016 16:15:04)
Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017 (12/19/2016 08:27:50)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên N5, O5 & O6 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/14/2016 08:51:58)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên lớp M4, N4 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:06:42)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên khóa 67 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:03:36)
Thông báo về thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế, Nhóm trưởng đợt thực tế HK I năm học 2016-2017 các lớp M, O, P khóa 67 (11/04/2016 17:34:07)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy lớp M, O, P khóa 67 (09/26/2016 11:05:40)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành tổ chức và quản lý kinh tế dược khóa 67 (10/31/2016 11:28:43)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành dược liệu - dược học cổ truyền khóa 67 (10/31/2016 11:27:40)
<< First | Prev |
[1] 234
| Next | Last >>