Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp lần 2
Chi tiết lịch thi xem tại đây.
317 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017 (10/11/2016 9:14:41 AM)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy K67 lớp định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng (9/26/2016 11:05:40 AM)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (8/16/2016 3:50:24 PM)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP N KHÓA 67 (8/5/2016 3:29:19 PM)
Chạy thử đồng bộ tài khoản office 365 và quản lý Đào tạo (7/8/2016 8:38:45 AM)
Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (New) (7/28/2016 4:27:55 PM)
Thông báo về việc liên hệ cán bộ thực tế ngành 1 CD5 học kỳ II năm học 2015-2016 (6/15/2016 11:56:28 AM)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế CĐ5 học kỳ II năm học 2015-2016 (6/13/2016 12:30:46 PM)
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2016 (5/31/2016 2:53:57 PM)
Điểm thi Tốt nghiệp đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp (5/30/2016 4:56:45 PM)
Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ KLTN năm học 2015-2016 (5/30/2016 11:28:01 AM)
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN năm 2016 (5/24/2016 3:38:42 PM)
Lịch thi các học phần học lại đợt 2 lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 (5/4/2016 2:52:07 PM)
Lịch thi tốt nghiệp Đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016 (4/29/2016 10:27:36 AM)
Lịch thi học kỳ II lần 2 cho lớp M4K47 O4K47 năm học 2015-2016 (4/29/2016 10:26:34 AM)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (4/29/2016 10:24:20 AM)
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (4/21/2016 5:29:39 PM)
Danh sách cán bộ hướng dẫn và Nhóm trưởng các nhóm thực tế ngành 2 của cao đẳng khóa 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016 (4/21/2016 3:49:55 PM)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (4/29/2016 10:23:58 AM)
<< First | Prev |
[1] 23
| Next | Last >>