Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy K67 lớp định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng

Phòng Đào tạo thông báo về việc chuẩn bị sổ Thực tập thực tế, cụ thể như sau:

Mỗi sinh viên các lớp N1, N2, N3 khóa 67 phải chuẩn bị một quyển sổ thực tế (tham khảo mẫu Sổ bìa giả da Study B5 loại 200 hoặc 300 trang của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà).

Mẫu điền thông tin của sổ xem tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=0B1JPczWQ8hgEdE5lU1hyUXJzdGc.

Lớp trưởng các lớp thu sổ thực tế của các sinh viên trong lớp và nộp lên phòng Đào tạo trong ngày 27-28/9/2016 và nhận lại sổ vào ngày 30/9/2016.

69 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (08/16/2016 15:50:24)
ĐĂNG KÝ THỰC TẾ CỦA LỚP N KHÓA 67 (08/05/2016 15:29:19)
Chạy thử đồng bộ tài khoản office 365 và quản lý Đào tạo (07/08/2016 08:38:45)
Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (New) (07/28/2016 16:27:55)
Thông báo về việc liên hệ cán bộ thực tế ngành 1 CD5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/15/2016 11:56:28)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế CĐ5 học kỳ II năm học 2015-2016 (06/13/2016 12:30:46)
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2016 (05/31/2016 14:53:57)
Điểm thi Tốt nghiệp đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp (05/30/2016 16:56:45)
Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ KLTN năm học 2015-2016 (05/30/2016 11:28:01)
Thông báo địa điểm bảo vệ KLTN năm 2016 (05/24/2016 15:38:42)
Lịch thi các học phần học lại đợt 2 lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 (05/04/2016 14:52:07)
Lịch thi tốt nghiệp Đại học năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016 (04/29/2016 10:27:36)
Lịch thi học kỳ II lần 2 cho lớp M4K47 O4K47 năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:26:34)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:24:20)
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (04/21/2016 17:29:39)
Danh sách cán bộ hướng dẫn và Nhóm trưởng các nhóm thực tế ngành 2 của cao đẳng khóa 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016 (04/21/2016 15:49:55)
Lịch thi lần 2 các học phần học lại học kỳ II năm học 2015-2016 (04/29/2016 10:23:58)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại lần 1 đợt I, đợt II , đợt II HKII năm 2015-2016 (03/16/2016 16:27:15)
Thông báo về việc đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 4 học kỳ II năm học 2015-2016 (04/11/2016 11:58:57)
<< First | Prev |
[1] 23
| Next | Last >>