HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 67, NĂM HỌC 2015 – 2016

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH

SINH VIÊN KHÓA 67, NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Bước 1: đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào trang: http://daotao.hup.edu.vn/Default.aspx

 

Bước 2: vào mục “đăng ký học”


Bước 3: vào mục “đăng ký định hướng chuyên ngành”

Bước 4: chọn định hướng chuyên ngành cần đăng ký

Bước 5: lưu kết quả đăng ký

442 lượt truy cập
Các thông báo khác
Tổ chức đào tạo định hướng chuyên ngành cho sinh viên K67 đại học chính quy năm học 2015-2016​ (02/06/2015 09:26:25)
Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại - Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (02/06/2015 09:18:59)