Thông báo về việc thực tế của lớp BH9 học kỳ II năm học 2016-2017
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ văn bằng hai năm thứ ba lớp BH9 thực tập thực tế từ ngày 13/3/2017 đến 15/4/2017 (5 tuần) tại Công ty Cổ phần Traphaco. Lớp Trưởng lớp BH9 liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tế (ThS. Phạm Thái Hà Văn - GV Bộ môn Dược học cổ truyền, Điện thoại: 0947397235) để biết thông tin cụ thể.
Mỗi sinh viên phải chuẩn bị một quyển sổ thực tế, có thể tham khảo mẫu Sổ bìa giả da Study B5 loại 200 hoặc 300 trang của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà. Mẫu điền thông tin của sổ có trong file đính kèm.
Lớp trưởng các lớp thu sổ thực tế của các sinh viên trong lớp và nộp lên phòng Đào tạo trong ngày 06/03/2017 và nhận lại sổ vào ngày 10/03/2017.
Mẫu sổ thực hành xem tại đây.
20 lượt truy cập
Các thông báo khác
Tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối năm học 2016-2017 (02/22/2017 08:26:15)
Thông báo tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (02/20/2017 16:26:20)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (02/10/2017 16:02:49)
Thông báo xét làm khóa luận năm học 2016-2017 (01/23/2017 11:40:25)
Quyết định, thông báo về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 (12/13/2016 10:55:14)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp N5, O5, O6 LT48 (01/10/2017 14:52:52)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2016-2017 khóa 67 và lớp M4, N4 khóa 48 (01/09/2017 08:44:22)
Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 (12/22/2016 16:15:04)
Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017 (12/19/2016 08:27:50)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên N5, O5 & O6 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/14/2016 08:51:58)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên lớp M4, N4 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:06:42)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên khóa 67 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:03:36)
Thông báo về thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế, Nhóm trưởng đợt thực tế HK I năm học 2016-2017 các lớp M, O, P khóa 67 (11/04/2016 17:34:07)
Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy lớp M, O, P khóa 67 (09/26/2016 11:05:40)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành tổ chức và quản lý kinh tế dược khóa 67 (10/31/2016 11:28:43)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành dược liệu - dược học cổ truyền khóa 67 (10/31/2016 11:27:40)
Đăng ký thực tế của lớp định hướng chuyên ngành công nghiệp dược khóa 67 (10/31/2016 11:26:48)
Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2016 môn Lý thuyết tổng hợp lần 2 (10/12/2016 15:56:50)
Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017 (10/11/2016 09:14:41)
<< First | Prev |
[1] 234
| Next | Last >>